Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona tại Trường TH Bình Phú 1

Căn cứ công văn hỏa tốc số 100 PGD-ĐT ngày 03 tháng 02 năm 2020 của Phòng GD-ĐT  Tân Hồng về việc phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn huyện Tân Hồng.

Trường TH Bình Phú 1 xây dựng Kế hoạch phòng, chống bệnh

1.Công tác tuyên truyền

– Triển khai công văn hỏa tốc số 100/PGDĐT ngày 03/02/2020 của Phòng GD-ĐT Tân Hồng về việc viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona đến CB,Gv,NV, học sinh và phụ huynh.

– Tham gia họp trực tuyến công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona tại Trường THPT Tân Hồng lúc 8 giờ ngày 04/02/2020

– Thông báo đến học sinh, phụ huynh học sinh nghỉ học 1 tuần, từ ngày 03/02 đến hết ngày 09 tháng 02/2020. Ngày 10 tháng 02 năm 2020 đi học lại.

  1. Công tác lao động vệ sinh và nắm bắt tình hình dịch bệnh

Tổ chức cho CB,GV tham gia vệ sinh phòng học, khuôn viên nhà trường. Phối hợp với Trạm y tế xã phun thuốc khử trùng tại trường.

Thường xuyên cập nhật thông tin liên quan đến phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona để kịp thời chỉ đạo việc phòng chống tại trường.

  1. Phân công nhiệm vụ

– Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Hiệu trưởng phụ trách chung.

– Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, phó Hiệu trưởng trực tiếp điều hành thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona tại trường.

– Tất cả giáo viên, nhân viên còn lại tổ chức lao động vệ sinh và tổ chức tuyên truyền đến phụ huynh và học sinh phòng chống chủng mới của vi rút Corona.

  1. Thời gian thực hiện

Từ ngày 03 tháng 02 đến ngày 09 tháng 02 năm 2020.

  1. Kinh phí

Nguồn kinh phí chi thực tế công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona tại trường từ nguồn kinh phí hoạt động của nhà trường.

Trên đây là kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới do vi rút Corona của Trường TH Bình Phú 1. Yêu cầu tất cả CB,GV,NV nghiêm chỉnh thực hiện đúng nội dung kế hoạch đề ra./.

 

Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

– UBND xã Bình Phú (báo cáo);

– Phòng GD-ĐT (báo cáo);

– Phụ huynh học sinh ( được biết);

– CB,GV,NV (thực hiện);

– Lưu VT.                                                                            Nguyễn Văn Thi