KẾ HOẠCH Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona tại Trường TH Bình Phú 1

Tên file: Huong-dan-VSMT-phong-chong-NCoV-1.pptx
Tải về
Tên file: KẾ-HOẠCH-PHÒNG-CHỐNG-DỊCH-mới-1.docx
Tải về
Tên file: KẾ-HOẠCH-PHÒNG-CHỐNG-DỊCH-ngày-3-tháng-2-1-1.docx
Tải về
Tên file: KẾ-HOẠCH-PHÒNG-CHỐNG-DỊCH-ngày-3-tháng-2-1.docx
Tải về

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH ngày 3 tháng 2 (1)

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH mới (1)

Huong dan VSMT phong chong NCoV (1)