HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2019

Tên file: BÀI-HỘI-NGHỊ-TRIỂN-KHAI-CHƯƠNG-TRÌNH-GDPT-MỚI-2019-3.docx
Tải về

   HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2019

1

      Ngày 22 tháng 11 năm 2019, Trường TH Bình Phú 1 tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới 2019.

     Hội nghị có đầy đủ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên tham dự. Hội nghị được nghe Hiệu trưởng Nguyễn Văn Thi triển khai các văn bản như: Văn bản số 3536/BGDĐT-GDTH ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ GD-ĐT về việc biên soạn, thẩm định nội dung giáo dục của địa phương cấp tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 và tổ chức thực hiện năm học 2020-2021; Văn bản số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc Hương dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong chương trình GD phổ thông mới 2018 từ năm học 2020-2021; văn bản số 3539/BGDĐT-GDTH ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục Tin học cấp Tiểu học năm học 2019-2020; văn bản số 3866/BGDĐT-GDTH ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ GDĐT về việc Hương dẫn chuẩn bị tổ chức dạy học đổi mới lớp 1 năm học 2020-2021; Hội nghị còn được Phó Hiệu trưởng  nhà trường triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. Qua hội nghị triển khai tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường luôn cảm thấy phấn khởi. Trong thời gian tới Nhà trường sẽ tiếp tục triển khai đến tận phụ huynh và học sinh về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

2

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tâm triển khai Chương trình GD phổ thông mới 2018

3

CB,GV,NV Trường TH Bình Phú 1 

dự triển khai Chương trình GD phổ thông mới 2018.

     Trong thời gian sắp tới Nhà trường sẽ tích cực tham mưu đến lãnh đạo các cấp chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về công tác tập huần đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất để việc triển khai thành công chương trình đổi mới giáo dục phổ thông 2018. Tập thể CB, GV, NV của nhà trường quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình giáo dục phổ thông mới 2018.

                                                                   Tác giả: Nguyễn Văn Thi